Učivo
Fyzika

Fyzikální veličiny

Značky fyzikálních veličin a jejich jednotky
Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 10

Elektrický proud