Učivo
Fyzika

Atom a jeho stavba

Zasekli jste se? Řešení je zde
19 / 24

Rozhodněte, které pořadí elektronegativity je chybné: