Učivo
Fyzika

Atom a jeho stavba

Zasekli jste se? Řešení je zde
15 / 24

Uveďte, který druh radioaktivního záření má největší ionizační schopnosti: