Učivo
Fyzika

Atom a jeho stavba

Zasekli jste se? Řešení je zde
14 / 24

Protonové číslo udává několik vlastností prvku. Kterou vlastnost neudává: