Učivo
Fyzika

Atom a jeho stavba

Zasekli jste se? Řešení je zde
12 / 24

Rozhodněte, jaké je pořadí zaplňování orbitalů elektrony podle výstavbového principu: