Učivo
Fyzika

Atom a jeho stavba

Zasekli jste se? Řešení je zde
8 / 24

Magnetické kvantové číslo m orbitalu typu d nabývá hodnot: