Učivo
Biologie

VZTAHY MEZI ORGANISMY A PROSTŘEDÍM

Potravní řetězec je základem koloběhu látek v přírodě a vyjadřuje potravní vztahy mezi jednotlivými organismy v přírodě.
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 4

Přetáhni panáčka myší ke správné odpovědi na následující otázku:
Na kterém obrázku je vyobrazen potravní řetězec?