Učivo
Fyzika

VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ SIL

viz učebnice str. 14 - žlutý rámeček
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 6

Doplň

  Pokud jedno těleso působí na druhé, popíšeme tento stav pomocí fyzikální veličiny    . Silové působení dvou těles je vždy  . Síla se projeví buď   účinky nebo   účinky, kdy dochází k deformační změně tělesa a tato změna může být  nebo  .