Učivo
Fyzika

VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ SIL

Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 6

Urči jak se vybraná síla působící na dálku jmenuje