Učivo
Fyzika

VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ SIL

Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 6

Zařaď do odpovídající skupiny

MAGNET
ŠPENDLÍKY
KOVOVÉ PŘEDMĚTY
ŽÁROVKA
TŘENÍ PŘI ČESÁNÍ
MĚSÍC
PADÁJÍCÍ JABLKO NA ZEM

MAGNETICKÁ SÍLA

ELEKTRICKÁ SÍLA

GRAVITAČNÍ SÍLA