Učivo
Fyzika

Polohová energie

Nejprve si udělejte zápis (nezapomeňte převést na základní jednotky):
m=150g = 0.15 kg
h=2.5 m
g=10 N/kg
Ep= ? J
Vzorec pro polohovou energii zní:
Ep= m*g*h
Dosadíme:
Ep=0.15*2.5*10
Ep= 3.75 J
Polohová energie jablka se po pádu na zem snížila o 3.75 J.
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 5

O kolik se snížila polohová energie jablka, které spadlo z jabloně z výšky 2.5 m na trávník a které má hmotnost 150 g?