Učivo
Biologie

JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY (LILIOVITÉ, KOSATCOVITÉ, AMARYLKOVITÉ)

Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 9

Rozřaď znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin.

nerozlišený květní obal = okvětí
souběžná žilnatina
1 děloha v semenu
svazčité kořeny
rozlišené květní obaly = kalich a koruna
zpeřená žilnatina
2 dělohy v semenu
kořen hlavní + postranní kořeny

JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY

DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY