Učivo
Biologie

Molekula DNA a dělení buňky

Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 12

Mezi kterými dusíkatými bazemi se tvoří vodíkové můstky? - přiřaď

Thymin
Guanin
Citosin
Adenin

Adenin

Citosin

Guanin

Thymin