Učivo
Biologie

Molekula DNA

:)
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 12

Přiřaď pojem ke správné definici.

Meioza
Mitóza

Z matečné buňky vznikají 4 buňky s polovičním počtem chromozomů. 

Z matečné buňky vznikají 2 buňky se stejným počtem chromozomů.