Učivo
Biologie

Ekologie: abiogenní a biogenní faktory

Většinu atmosféry tvoří dusík, který se z ní také poměrně komplikovaně získává - organismy jsou ho schopné zpracovávat až ve sloučeninách, ale nikoli jako plynný. Některé bakterie, kterým říkáme nitrifikační, to ale zvládnou a získají ho i ze vzduchu (pomáhají tak například rostlinám dusík získat - hrách, fazole a jiné rostliny bohatší na bílkoviny). Dusík je zásadní sloužkou aminokyselin, ze kterých se tvoří bílkoviny, důležité pro stavbu těl.
Kyslík samozřejmě dýcháme - živočichové i rostliny, protože oba typy buněk mají mitochondrie, které ho potřebují k tvorbě energie.
Oxid uhličitý v plynné formě umí vázat rostliny do podoby uhlíkatých sloučenin - cukrů.
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 8

Složení atmosféry je zásadní pro život, který plyn z atmosféry je důležitý v jakých dějích?

stavební prvek bílkovin (ty zase staví nás)
k výrobě energie
dýchání živočichů
dýchání rostlin
zdroj uhlíku pro rostliny

dusík

kyslík

oxid uhličitý