Učivo
Biologie

Viry 1

Inkubační doba je čas od vniknutí viru do těla po projevení se příznaků onemocnění. V případě například viru HIV jsou to i celé roky než propukne nemoc AIDS! Během té doby, je ale člověk nositelem viru a může jím kohokoli nakazit! V případě nachlazení bylo včera pozdě, inkubační doba je v řádu 12 hodin až dvou dní. Přesto během prvních dvou-tří dní jsi nejvíce infekční a měl bys raději zůstat doma, abys nemoc nešířil mezi lidi na cestě do školy a v ní - i krátký styk s kapénkami může vyústit v nakažení.
Zasekli jste se? Řešení je zde
10 / 10

Přišel jsi ráno do školy a necítíš se vůbec dobře - bolí tě hlava a škrábe v krku - vypadá to na nachlazení. Jakmile to zjistít tvá třídní, posíláte tě domů se slovy: "Ať nás tady všechny nenakazíš!" Co ty na to?