Učivo
Fyzika

Hustota

Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 5

Přiřaď veličině její základní jednotku.

kg
m3
kg/m3

m

V

ρ