Učivo
Fyzika

Hustota

V
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 5

Přiřaď veličině její označení.

m
V
ρ

hmotnost

objem

hustota