Učivo
Biologie

Biologické vědy, o kterých vůbec nevíš, ale mají smysl!

Palinologie je významná především proto, že umožňuje získat svůj objekt zájmu z půdy a podle jeho tvaru a struktury určit i velmi přesně druh nebo rod rostliny, ze které zrnko pochází. Toho se využívá například při určování plodin, které pěstovali naši předci v pravěkých dobách okolo svých sídlišť, nebo k určení složení druhů rostlin, které se v různých geologických obdobích vyskytovaly na našem území.
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 6

A teď už k seriózní vědě. Palinologie je velice zajímavý obor, který se zabývá něčím, co byste při bližším zkoumání nalezly na obrázku. Co je to?