Učivo
Fyzika

Radioaktivita

Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 7

Doplň

  číslo udává počet protonů a neutronů v jádře. Značí se písmenem  .