Učivo
Fyzika

Radioaktivita

Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 7

Který prvek má v jádře více neutronů než protonů?