Učivo
Fyzika

Elektrický náboj a elektrické pole

Vlastnosti siločar elektrického pole
-jsou spojité
-jsou kolmé na povrch nabitého tělesa, -začínají na kladném náboji  a  končí na záporném -u samostatného náboje nebo u dvojice nábojů se stejným znamínkem se rozbíhají do nekonečna, - navzájem se nekříží.
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 7

Vlastnosti siločar elektrického pole jsou:

jsou spojité
jsou kolmé na povrch nabitého tělesa
navzájem se kříží
začínají na záporném náboji a končí
  na kladném

Pravda

Lež