Učivo
Fyzika

Elektrický náboj a elektrické pole

Vlastnosti elektrického náboje:

Elektricky nabité těleso působí silou na jiná tělesa (tyč přitáhne bezovou kuličku) Elektrický náboj lze přenést dotykem z povrchu jednoho tělesa na povrch druhého tělesa (elektrování těles) (z elektricky nabité tyče se dotykem přenese náboj na kotouč elektroskopu) Elektrický náboj se může v tělese přemisťovat. (vodič spojený s elektroskopem + tyč) vodiče - látky, kde se náboj snadno přemisťuje nevodiče (izolanty) - látky, kde se náboj špatně přemisťuje Známe dva druhy náboje (kladný náboj +Q a záporný náboj -Q) Tělesa se souhlasnými náboji se odpuzují a tělesa s opačnými náboji se přitahují. (výchylka na elektroskopu při přenesení náboje) Elektrický náboj je dělitelný. (různá velikost výchylky na elektroskopu) nejmenší (elementárnínáboj  e = 1,602 . 10-19 C Nosiči el. náboje v atomech jsou protony a elektrony. (protony +e = +1,602 . 10-19 C, elektrony -e = -1,602 . 10-19 C) Platí zákon zachování elektrického náboje. (V elektricky izolované soustavě je úhrnný elektrický náboj stálý. Elektrický náboj nelze vytvořit ani zničit.) V případě, že v atomu je součet nábojů +e roven součtu nábojů -e, jeví se atom jako elektricky neutrální. (odpoutání elektronu - vznik kladného iontu, nadbytek elektronů - vznik záporného iontu) V kovech jsou elektrony volně vázány a snadno se uvolňují. Vznikají volné elektrony, které tvoří ve struktuře kovu tzv. elektronový plyn. zdroj:http://www.fyzika007.cz/elektrina-a-magnetismus/elektricky-naboj-a-elektricke-pole/elektricky-naboj-a-jeho-vlastnosti---zapis-do-sesitu
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 7

Vlastnosti elektrické náboje:

je dělitelný
může se přemisťovat
lze přenášet dotykem z povrchu jednoho těla na povrch druhého tělesa
je nedělitelný
nelze přenášet dotykem z povrchu jednoho těla na povrch druhého tělesa
existují 3 druhy el. náboje

pravda

lež