Učivo
Fyzika

Jaderné elektrárny

Ano, v první československé atomové elektrárně došlo dokonce ke dvěma nehodám – ta první z roku 1976 byla zapříčiněna únikem oxidu uhličitého, který začal proudit do spodních pater elektrárny a v nastalém zmatku se udusili dva její pracovníci. O rok později, v únoru 1977, došlo během výměny palivového článku k rozsypání několika kuliček silikagelu, který se používal jako absorbér vlhkosti. Uvíznutý silikagel bránil proudění chladícího média, takže se palivový článek začal tavit a primární okruh byl kontaminován. Provoz elektrárny byl ukončen a postupně došlo k její likvidaci.
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 5

Došlo někdy k havárii jaderné elektrárny na území Česka/Československa?