Učivo
Fyzika

Stavba atomu

Přestože podle jména je atom „nedělitelný“, ve skutečnosti jej lze rozložit na menší složky, někdy označované jako subatomární částice. Elektrony jsou záporně nabité. Protony jsou kladně nabité. Neutrony jsou elektricky neutrální.
 
Zasekli jste se? Řešení je zde
15 / 15

Přiřaď správný náboj k subatomární částici.

proton
elektron
neutron

+
kladný

-
záporný

neutrální