Učivo
Fyzika

Stavba atomu

Je známo asi 256 druhů atomů (nuklidů), které jsou stabilní, a mnoho dalších, jejichž jádra jsou nestabilní a samovolně se radioaktivně rozpadají. Během radioaktivního záření se atomová jádra určitých prvků přeměňují na jádra prvků jiných s nižším nukleonovým číslem.
Zasekli jste se? Řešení je zde
14 / 15


Člověk ji nevidí. Ani necítí. Co je to?