Učivo
Fyzika

Stavba atomu

Hodnotu elektronegativoity najdeme v PSP u značky prvku. Když si hodnoty jednotlivých prvků pořádně prohlédnete, všimnete si určitých trendů. Hodnoty elektronegativity klesají ve skupinách směrem dolů a v periodách zprava doleva. Nejelektronegativnější prvek je tedy fluor. Hodnota jeho elektronegativity je 4. Nejméně elektronegativní (nejelektropozitivnější) prvky nalezneme v okolí cesia a francia.
Zasekli jste se? Řešení je zde
12 / 15

Uvedené atomy seřaď podle klesající hodnoty elektronegativity.


 

  • fluor
  • chlor
  • brom
  • jod