Učivo
Fyzika

Stavba atomu

Prvek s vysokou hodnotou elektronegativity přitahuje záporně nabité elektrony. Důsledkem je vznik částečného nebo úplného záporného náboje. Prvky s vysokou hodnotou X tvoří ve sloučeninách anionty.
Zasekli jste se? Řešení je zde
11 / 15

Rozhodni, zda je toto tvrzení pravdivé:
"Vyšší hodnota elektronegativity prvku znamená, že tento prvek bude častěji tvořit kationty."