Učivo
Fyzika

Stavba atomu

Elektronegativita je v chemii vlastnost atomu, vyjadřující jeho schopnost přitahovat vazebné elektrony. Pojem zavedl Linus Pauling. Značí se X a je to bezrozměrná veličina (nemá jednotku). Nejvyšší hodnotu elektronegativity mají halogeny, které najdeme v 17. skupině periodické soustavy. Naopak nejvíce elektropozitivní jsou alkalické kovy ležící v 1. skupině.
Zasekli jste se? Řešení je zde
10 / 15

Doplň

Význačnou vlastností atomu je schopnost přitahovat vazebné elektrony. Tato schopnost se nazývá  . Nejvyšších hodnot dosahují prvky v 17. skupině periodické soustavy prvků, které se nazývají   . Naopak velmi nízké hodnoty mají , které najdeme v   skupině periodické soustavy prvků.