Učivo
Fyzika

Stavba atomu

Atomismus je filosofický směr, který chápe vesmír jako složený z nedělitelných, neměnných a věčných částeček, které se pohybují v prázdnu. Atomismus vznikl ve Starověkém Řecku, patrně v 5. století př. n. l., jeho hlavními představiteli byli Leukippos a Démokritos.
Zasekli jste se? Řešení je zde
9 / 15

Který z atomistů je Démokritos?