Učivo
Fyzika

Stavba atomu

Názvy chemických prvků lze rozdělit do několika skupin. Kritériem pro jejich rozdělení bylo hledání společného základu, které vedlo objevitele k pojmenování těchto prvků. 
https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/slouceniny/web/pages/121.html


 
Zasekli jste se? Řešení je zde
8 / 15

Přiřaď uvedené názvy prvků ke správnému původu jejich názvu.

Cm
curium
Md
mendelevium
Po
polonium
Cf
kalifornium
Cl
chlor
Ar
argon
Pm
promethium
Ta
tantal
He
helium
Te
tellur

Prvky pojmenované podle slavného vědce.

Prvky pojmenované podle geografického názvu.

Prvky pojmenované podle typické vlastnosti.

Prvky pojmenované podle mytologických bytostí, bohů a bohyní.

Prvky pojmenované podle vesmírných objektů.