Učivo
Fyzika

Stavba atomu

Atom je navenek elektroneutrální. Pokud přijme elektron do svého elektronového obalu vznikne záporně nabitý ion - anion. V aniontu převládají záporné elektrony nad kladně nabitými protony.
Pokud atom o elektrony přijde, vznikne kladně nabitý ion - kation. V kationtu převládají kladné protony nad zápornými elektrony.
Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 15

Pokud atom ztratí jeden nebo více elektronů, vznikne: