Učivo
Fyzika

Stavba atomu

Valenční elektron je elektron v elektronovém obalu umístěný v poslední (energeticky nejvýše položené - valenční) vrstvě. Valenční elektrony jsou nejdále od jádra. Jsou rozhodující pro chemické vlastnosti prvku, protože se účastní chemických vazeb mezi atomy.
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 15

Kolik má atom na obrázku elektronů ve valenční vrstvě?