Učivo
Fyzika

Stavba atomu

Prvek charakterizuje jeho protonové číslo. Počet elektronů je stejný jako počet protonů. Atom je elektroneutrální částice. Pokud známe počet elektronů, tak známe i počet protonů a prvek vyhledáme v tabulce podle jeho protonového čísla.
Nukleonové číslo se nazývá také číslo hmotnostní, protože v jádře atomu je soustředěna většina jeho hmotnosti.
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 15

Který z následujících prvků má 32 nukleonů a 16 elektronů?