Učivo
Fyzika

Stavba atomu

Jádra atomů izotopů jednoho prvku mají stejný počet protonů, ale mohou mít rozdílný počet neutronů. Mají tedy stejné protonové číslo a rozdílné nukleonové číslo a atomovou hmotnost. 
 
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 15

Doplň

Látka tvořená výhradně atomy se stejným protonovým číslem se nazývá. Z definice vyplývá, že všechny atomy daného prvku musí mít stejný počet protonů, ale mohou se lišit počtem   . Atomy, které se liší pouze neutronovým číslem se nazývají   .