Učivo
Fyzika

Stavba atomu

Nukleonové číslo (také číslo hmotnostní) představuje celkový počet nukleonů. Nukleony jsou částice v jádře, tedy protony a neutrony. Nukleonové číslo obvykle označujeme symbolem A. Při zápisu určitého itotopu daného prvku se toto číslo zapisuje vlevo nahoru před symbol prvku.
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 15

Vyber správné tvrzení. Nukleonové číslo: