Učivo
Fyzika

Stavba atomu

Každý atom se skládá z kladně nabitého jádra a záporně nabitého obalu. Celkový počet protonů v jádře označujeme jako protonové číslo. Udává zároveň i počet elektronů v elektronovém obalu. Toto číslo je charakteristické pro konkrétní prvek. Proto můžeš podle protonového čísla poznat, o který prvek jde. Protonové číslo zároveň ukazuje pořadí prvků v PSP.  
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 15

Každá látka je složena z nepatrných hmotných částic - atomů. Jak se nazývá prvek, jehož atom je na obrázku?